Бvх ангилал
EN

ЧАНАРЫН СИСТЕМ  

Хамгийн түрүүнд чанарын зарчимд тулгуурлан GMP-ийн чанарын удирдлагын шаардлагыг чанд мөрдөж, R&D, үйлдвэрлэл, чанарын хяналт, чанарын баталгаа, агуулах, ложистикийг хамарсан чанарын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлдэг. Тус компани нь чанарын хяналтын алба (QC) болон чанарын баталгаажуулалтын алба (QA) тус тус байгуулсан. Чанарын хяналтын хэлтэс нь түүхий эд, бүтээгдэхүүний хяналт шалгалтыг голчлон хариуцаж, чанарын хяналтын хэлтэс нь түүхий эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх бүтээгдэхүүний чанарын хяналт, менежментийг голчлон хариуцан, чанарын удирдлагын тогтолцоог стандартчилан сайжруулж байна. Тус компани нь ISO 9001 чанарын тогтолцооны гэрчилгээ авсан бөгөөд олон үйлчлүүлэгчдийн шаардлага хангасан.

1

2

3